Myšlienka týždňa: „Advent je cestou do Betlehema. Nechajme sa pritiahnuť svetlom Boha, ktorý sa stal človekom “ (Pápež František)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 10/2018
(vychádza v nedeľu 02.12.2018)

Ak miluješ, prečo váhaš?

Follow_Jesus

Čítal som veľmi zaujímavý a skutočný príbeh dievčaťa, dnes už ženy, ktorá bola vychovaná ako ateistka a prežila obrátenie. Vo svojich desiatich rokoch bola presvedčená, že náboženstvo je ópiom ľudstva. Vtĺkali jej do hlavy, že nemá nikdy a pred ničím ani pred nikým pokľaknúť. Z Biblie vedela len toľko, koľko jej to pomáhalo k posmeškom z kresťanstva a Biblie zvlášť. Všetko to dokonale ovládala, lebo jej otec sa posmieval s ňou… V dvadsiatich rokoch sa presťahovala do Londýna a začala pracovať ako praktikantka na internom oddelení. Tak sa jej život začal, ale príbeh jej života pokračoval ináč… Aby som to skrátil, po čase život začala objavovať ako cestu hustým lesom. Cesta bola veľmi nerovná. Z času na čas sa na tejto ceste zastavila a sadla si. Unavene. Na tejto ceste po čase objavuje postavu muža, ktorý ju predchádza. Vedela, že je to Ježiš Kristus. Keď sa zastavila a sadla si, zastal aj on. Obrátil sa a čakal. Až sa znova ona postaví na nohy. Potom pokračoval ďalej a ona pokračovala za ním… Až raz prehovoril: „Keď ma tak miluješ, prečo stále váhaš?“ Bol to hlas akoby mimo priestor a čas. A keby sa akokoľvek namáhala, už by sa do spomínaného lesa nemohla vrátiť…

Anatómia týchto pár riadkov je veľmi jednoduchá a priamočiara. Popisuje obrátenie, ktoré je len vtedy opravdivé, ak je po stretnutí s láskou Kristovou a jeho osobou. Ostatné sú len dohady a tápanie v tme. „Ak ma toľko miluješ, prečo stále váhaš?“ – to je správne a do živého položená otázka osobného Krista. Kresťan nemôže chápať Krista ak zostáva len pri ochote a koná len zdanlivo. Takýto postoj je váhaním… Ak miluješ, kráčaš a ideš. Nasleduješ. Ak váhaš, sedíš a čakáš. Nehneš sa.

A možno takéto obrátenie by sme mali aj my hľadať pri vstupe do adventu, času prípravy na Vianoce.

Za takéto obrátenie spolu s vami sa modlím.

Vladimír, dekan

 

Aktuálne číslo časopisu ->