Myšlienka týždňa: "Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame, nás miluje a nikdy nás neopustí.“ (Pápež František)

Diecézny biskup dišpenzoval veriacich od povinnosti účasti na sv. omši v okresoch, ktoré sa nachádzajú v treťom stupni ohrozenia

D E K R É T

(dišpenz)

o oslobodení od účasti na sv. omši

            Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19 a vzhľadom na platné obmedzenia kvôli narastajúcemu počtu infikovaných koronavírusom pre všetkých veriacich nachádzajúcich sa na území Banskobystrickej diecézy

 

s platnosťou od 3. novembra 2021 až do odvolania

udeľujem dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok (kán. 1247 CIC) pre veriacich tých farností (alebo filiálok),

pokiaľ sa podľa okresov nachádzajú v rámci platného Covid automatu

v 3. stupni ohrozenia (čierna farba) a ich účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.

Dišpenz od účasti na bohoslužbe neumenšuje svätenie a duchovné prežívanie Pánovho dňa – nedele. Povzbudzujem všetkých našich veriacich, ktorých sa dotýkajú tieto opatrenia spojené s dišpenzom, aby venovali čas najmä modlitbe osobne alebo v rodinách (kán. 1248 §2 CIC).

Nech je neustále nedeľa pre našich veriacich aj tým dňom a časom, v ktorom svojej rodine a svojim blízkym venujú čas a starostlivosť, ktoré im ťažko môžu venovať v iných dňoch týždňa. Nech je nedeľa aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prospieva rastu vnútorného a kresťanského života (por. KKC 2186).

Mons. Marián Chovanec,

banskobystrický diecézny biskup

Zdroj: bbdieceza.sk