Myšlienka týždňa: "Ako kresťania by sme mali svojím životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégiom, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť." ( Pápež František )

Farnosť Partizánske – mesto

Farár: Mons. ThLic. Vladimír Farkaš

Kaplán: Mgr. Matej Izrael  

Výpomocný duchovný: Stanislav Grešša

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Partizánske – mesto

Nám. SNP 949/20

958 01 Partizánske

 

Telefón: 038 / 749 2033

e-mail: pe.mesto@fara.sk

 

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho (1949)

Obyv.: 14 620 (r. k.: 11 590)

rozloha farnosti: 6,35 km²