Myšlienka týždňa: "Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“(Pápež František)

Farnosť Partizánske – mesto

Farár: Mons. ThLic. Vladimír Farkaš

Kaplán: Mgr. Matej Izrael  

Výpomocný duchovný: Stanislav Grešša

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Partizánske – mesto

Nám. SNP 949/20

958 01 Partizánske

 

Telefón: 038 / 749 2033

e-mail: pe.mesto@fara.sk

 

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho (1949)

Obyv.: 14 620 (r. k.: 11 590)

rozloha farnosti: 6,35 km²