Myšlienka týždňa: "Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame, nás miluje a nikdy nás neopustí.“ (Pápež František)

Farnosť Partizánske – mesto

Farár: Mons. ThLic. Vladimír Farkaš

Kaplán: Mgr. Matej Izrael  

Výpomocný duchovný: Stanislav Grešša

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Partizánske – mesto

Nám. SNP 949/20

958 01 Partizánske

 

Telefón: 038 / 749 2033

e-mail: pe.mesto@fara.sk

 

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho (1949)

Obyv.: 14 620 (r. k.: 11 590)

rozloha farnosti: 6,35 km²