Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

OZ Lavína

Stanovy občianskeho združenia LAVÍNA Partizánske

Prihláška za člena

ucet

Transparentný účet:

č.ú. 0264517257/0900

Ako poukázať 2% alebo 3% z dane
pre občianske združenie LAVÍNA Partizánske?

Vážení občania a priatelia občianskeho združenia LAVÍNA Partizánske. Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím, v ktorom sa môžete slobodne rozhodnúť a poukázať 2% alebo 3% z dane pre LAVÍNU Partizánske a tak podporiť správnu vec.

V minulom roku sme z vašich 2% z daní, ktoré ste nám poukázali, zorganizovali denný a letný tábor pre deti, podporili spevokol Pramienok, bežecké preteky Seniorov, maľovanie fary, sladkosti na sv. Mikuláša.

Nezaháľame a slová meníme na skutky.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2023 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2023 (mimoriadne vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.).

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2023 a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu budete potrebovať tieto údaje:

Názov: LAVÍNA Partizánske
Adresa: Námestie SNP 949/20, 958 01 Partizánske
IČO: 42019214
Právna forma: Občianske združenie

Predstavenstvo Lavíny

predseda: Ing. Monika Martinkovičová

podpredseda: Jozef Piterka

člen: Miroslav Ščúry

 

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2022

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2021

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2020

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2019

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2018

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2017

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2016

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým fyzickým a právnickým osobám za poskytnutie 2 – 3 % z Vašich daní.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili svoje pochopenie a spolupatričnosť.

Všetky peniaze budú použité na výraznejšie a rýchlejšie naplnenie cieľov nášho OZ LAVÍNA.


logo

Vedenie OZ LAVÍNA Partizánske ďakuje všetkým nemenovaným jednotlivcom za ochotné srdce, pomocnú ruku a každý zlomok času bez nároku na finančnú odmenu pri organizovaní koncertu Projekt ZBORY – Láskou nás prikrývaj, ktorý sa za Vašej pomoci uskutočnil v nedeľu 19. 4. 2015 o 18:00 hod v Športovej hale v Partizánskom.

Foto z koncertu ->>