Myšlienka týždňa: "Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! (sv.Bernard)

OZ Lavína

Stanovy občianskeho združenia LAVÍNA Partizánske

Prihláška za člena

ucet

Transparentný účet:

č.ú. 0264517257/0900

Ako poukázať 2% alebo 3% z dane
pre občianske združenie LAVÍNA Partizánske?

Vážení občania a priatelia občianskeho združenia LAVÍNA Partizánske. Blíži sa obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je obdobím, v ktorom sa môžete slobodne rozhodnúť a poukázať 2% alebo 3% z dane pre LAVÍNU Partizánske a tak podporiť správnu vec.

V minulom roku sme z vašich 2% z daní, ktoré ste nám poukázali, zorganizovali denný a letný tábor pre deti, podporili spevokol Pramienok, bežecké preteky Seniorov, maľovanie fary, sladkosti na sv. Mikuláša.

Nezaháľame a slová meníme na skutky.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2019 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2019.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2019 a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu budete potrebovať tieto údaje:

Názov: LAVÍNA Partizánske
Adresa: Námestie SNP 949/20, 958 01 Partizánske
IČO: 42019214
Právna forma: Občianske druženie

Predstavenstvo Lavíny

predseda: Ing. Monika Martinkovičová

podpredseda: Jozef Piterka

člen: Miroslav Ščúry

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2018

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2017

Rekapituláciu transparentného účtu Lavína za rok 2016

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým fyzickým a právnickým osobám za poskytnutie 2 – 3 % z Vašich daní.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili svoje pochopenie a spolupatričnosť.

Všetky peniaze budú použité na výraznejšie a rýchlejšie naplnenie cieľov nášho OZ LAVÍNA.


logo

Vedenie OZ LAVÍNA Partizánske ďakuje všetkým nemenovaným jednotlivcom za ochotné srdce, pomocnú ruku a každý zlomok času bez nároku na finančnú odmenu pri organizovaní koncertu Projekt ZBORY – Láskou nás prikrývaj, ktorý sa za Vašej pomoci uskutočnil v nedeľu 19. 4. 2015 o 18:00 hod v Športovej hale v Partizánskom.

Foto z koncertu ->>