Myšlienka týždňa: "Ako kresťania by sme mali svojím životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégiom, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť." ( Pápež František )

Farnosť

 Farský kostol Božského Srdca Ježišovho (1949)

Počet obyvateľov: 14 620

Počet katolíkov: 11 590

Rozloha farnosti: 6,35 km²

 

Štatistika z roku 2015:

Počet krstov: 82

Počet sobášov: 24

Počet prvoprijímajúcich: 76

Počet pobirmovaných: 73

Počet pohrebov: 75

 

Úradné a kancelárske veci vybavíte oslovením kňaza vo fare resp. v kostole po sv. omši.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Partizánske – mesto

Nám. SNP 949/20

958 01 Partizánske

t.č.: 038 / 7492 033

Mobil: 0907 816 303

E-mail: pe.mesto@fara.sk

IČO: 31939503

DIČ: 2021210114

bankové spojenie: č.ú. 38516184/0900

 

 

mapa