Myšlienka týždňa: "Ako kresťania by sme mali svojím životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégiom, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť." ( Pápež František )

Farnosť Veľké Uherce / Pažiť

Farár:  Mgr. Andrej Kartcagi

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Veľké Uherce

958 41 Veľké Uherce č. 9

 

tel.: 038/ 748 68 64

e-mail: velke.uherce@fara.sk

ďalšie informácie

 

Farský kostol sv. Michala, archanjela (1332)

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

Obyv.: 1972 (r. k.: 1752)

rozloha farnosti: 30,85 km²

 

Filiálka: Pažiť – Kostol sv. Dominika Sávia (1975, prestavba 1991)

Obyv.: 420 (r. k.: 327 )