Myšlienka týždňa: " Ruženec je strom života, čo kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých a udržuje pri sile zdravých." (Mikuláš IV.)

Farnosť Veľké Uherce / Pažiť

Farár:  Mgr. Marek Martinkovič

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Veľké Uherce

958 41 Veľké Uherce č. 9

 

tel.: 038/ 748 68 64

e-mail: velke.uherce@fara.sk

ďalšie informácie

 

Farský kostol sv. Michala, archanjela (1332)

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

Obyv.: 1972 (r. k.: 1752)

rozloha farnosti: 30,85 km²

 

Filiálka: Pažiť – Kostol sv. Dominika Sávia (1975, prestavba 1991)

Obyv.: 420 (r. k.: 327 )