Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Ekonomická rada

  • Eva PITERKOVÁ
  • Ing. Monika MARTINKOVIČOVÁ
  • Ing. Marián VÁCVAL