Myšlienka týždňa: „Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Ekonomická rada

  • Eva PITERKOVÁ
  • Ing. Monika MARTINKOVIČOVÁ
  • Ing. Marián VÁCVAL