Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

Časopis

 Pútnik Božieho milosrdenstva

 Tradícia vydávania časopisu v našej farnosti Božského Srdca Ježišovho Partizánske – mesto sa datuje od r. 1995. Do r. 2003 sa vydával farský časopis pod názvom Satis..? vo formáte A4, ktorý slúžil hlavne ako učebná pomôcka pre katechétov, kde cieľovou skupinou boli deti. Neskôr prešiel časopis do formátu A5 – novinového charakteru so zameraním pre všetky vekové kategórie farníkov.

 Púť našich farníkov do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe spôsobila nadšenie, oslovenie v ich duchovnom živote, ktoré sa prejavilo v spontánnej reakcii vo farskej rade so zmenou názvu farského časopisu na „Pútnik Božieho milosrdenstva“. Časopis sa vydáva mesačne s počtom strán 12 príp. 16 strán. Aktuálne reflektuje na „novinky“ nielen z našej farnosti, dekanátu, ale aj spoločenského života. Svoje miesto si tu nájdu deti v detskom okienku, ako i mládež, ktorá sa na svojej stránke dozvie čo všetko sa pre nich pripravuje a čo ich „neminie“ na mládežníckych stretkách. Dôležité miesto má v našom časopise slovo pre rodičov, kde katechéti sa prihovárajú rodičom, ktorí nie sú ľahostajní a chcú zodpovedne vychovávať a viesť svoje deti ku kresťanskej dospelosti. Nechýba ani zamyslenie s aktualizáciou k danému mesiacu, slovo kňaza ako i otázočky so zaujímavými osobnosťami.

 

V redakcii pracujú nadšení, ochotní mladí ľudia, ktorí chcú podľa svojich možností a schopností pomáhať a touto malou službou zaniesť Krista do každej domácnosti, rodiny a to bez nárokov na odmenu. Redakcia sa teší príspevkom všetkých veriacich, odborníkov, lekárov, novinárov, laikov, rehoľným sestrám a zároveň im zo srdca ďakuje.