Myšlienka týždňa: "Nie je možné, aby oheň horel vo vode. Nie je možné pokánie bez pôstu.“ (sv. Ján Zlatoústy)