Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

Krst

Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť, ktorá obsahuje: odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov; zrodenie k novému životu, ktorým sa človek stáva adoptívnym Otcovým dieťaťom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého. Tým samým je pokrstený začlenený do Cirkvi, Kristovho tela a stáva sa účastným na Kristovom kňazstve. (KKC 1280)

 

Ako postupovať:

– Krst prichádza nahlásiť jeden z rodičov

(doniesť rodný list dieťaťa).

 – Sviatosť krstu udeľujeme každú nedeľu o 11.30 h.

– Predkrstná náuka je vždy vo štvrtok o 17.00 h.

Krstný rodič:

 – vek 16 rokov,

 – iniciačné sviatosti – krst, 1. sv. prijímanie, sviatosť birmovania.

 – ak sú manželia nech sú sobášení v kostole a žijú usporiadane.

 Krstnými rodičmi môžu byť: rímskokatolík, gréckokatolík, pravoslávny.

 Iné vierovyznania, alebo ak rímskokatolíci nemajú iniciačné sviatosti, môžu byť svedkami krstu.

 Ku krstu je potrebné priniesť: krstnú košieľku a sviecu.