Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

Farnosť Malé Kršteňany / Veľké Kršteňany

Farský administrátor: SSDr. Pavel Vilhan, PhD.

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Malé Kršteňany

95803 Partizánske 3

 

tel.: 038/ 748 50 66

e-mail: male.krstenany@fara.sk

web: malekrstenany.fara.sk

 

Farský kostol Narodenia Panny Márie (1340)

Obyv.: 485 (r. k.: 450)

rozloha farnosti: 19,77 km²

 

Filiálka: Veľké Kršteňany – Kostol sv. Cyrila a Metóda (2002);

Kaplnka sv. Kataríny

Obyv.: 605 (r. k.: 507)