Myšlienka týždňa: "Ako kresťania by sme mali svojím životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégiom, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť." ( Pápež František )

Sväté omše

Farský kostol

 ráno večer
 Pondelok – Piatok 6:45 18:00
(*18.30 – pred prikázaným sviatkom)
 Sobota 6:45 18:30
  Nedeľa 7:00 9:00 10:30 18:30
 Prikázaný sviatok 7:00 9:00 10:30 18:30
Prikázaný sviatok
ak je pracovný deň
6:45  16:30 18:30

Kaplnky

 Domov dôchodcov
Škultétyho 2
Prvá sobota v mesiaci 17:00
 Penzióny Domov a ZOS
na Družstevnej ulici
Štvrtok
pred prvým piatkom
10:00
 Kaplnka sestier Vykupiteliek
Škultétyho 4
Prvý piatok 16:00

Adorácie

Každý štvrtok po večernej sv. omši

Prvý piatok v mesiaci od 15:00 – 17:45

Prvá nedeľa v mesiaci o 15:00

Celodenná adorácia 22.6. a 4.12.