Myšlienka týždňa: "Ako kresťania by sme mali svojím životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégiom, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť." ( Pápež František )

Farské oznamy

5.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Archív:

4.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

3.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2.NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST PÁNA

SLÁVNOSŤ PM BOHORODIČKY NOVÝ ROK

NEDEĽA NARODENIA PÁNA

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

KVETNÁ NEDEĽA

5.PÔSTNA NEDEĽA

4.PÔSTNA NEDEĽA

3.PÔSTNA NEDEĽA

2.PÔSTNA NEDEĽA

1.PÔSTNA NEDEĽA

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DRUHÁ NEDEĽA KRST KRISTA PÁNA

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

NEDEĽA SV.RODINY JEŽIŠA,MÁRIE A JOZEFA

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NANEBOVZATIE PREBL. PM

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO,TURÍCE

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

5. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA KRSTU PÁNA

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

4. ADVETNÁ NEDEĽA

3. ADVETNÁ NEDEĽA

2. ADVETNÁ NEDEĽA

1. ADVETNÁ NEDEĽA

34.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

33.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

32.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH

30.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

29.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

27.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA SV. CYRILA A METODA

13.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

11.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

5.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

2.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

KVETNÁ NEDEĽA

5.PÔSTNA NEDEĽA

4.PÔSTNA NEDEĽA

3.PÔSTNA NEDEĽA

2.PÔSTNA NEDEĽA

1.PÔSTNA NEDEĽA

7.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA OBETOVANIA PÁNA

3.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

33.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

32.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

31.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

30.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

29.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

27.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

23.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

14.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

13.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Turice

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Kvetná nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľ

Prvá pôstna nedeľ

Ôsma nedeľa v období cez rok

Siedma nedeľa v období cez rok

Šiesta nedeľa v období cez rok

Piata nedeľa v období cez rok

Štvrtá nedeľa v období cez rok

Tretia nedeľa v období cez rok

Druhá nedeľa v období cez rok

NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

Štvrtá adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Tridsiataštvrtá nedeľa v období cez rok

Tridsiatatretia nedeľa v období cez rok

Tridsiatadruhá nedeľa v období cez rok

Tridsiataprvá nedeľa v období cez rok

Tridsiata nedeľa v období cez rok

Dvadsiatadeviata nedeľa v období cez rok

Dvadsiataôsma nedeľa v období cez rok

Dvadsiatasiedma nedeľa v období cez rok

Dvadsiatašiesta nedeľa v období cez rok

Dvadsiatapiata nedeľa v období cez rok

Dvadsiataštvrtá nedeľa v období cez rok

Dvadsiatatretia nedeľa v období cez rok

Dvadsiatadruhá nedeľa v období cez rok

Dvadsiataprvá nedeľa v období cez rok

Dvadsiata nedeľa v období cez rok