Myšlienka týždňa: "Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! (sv.Bernard)

Kontakt

Farár: Mons. ThLic. Vladimír Farkaš

Kaplán: Mgr. Ing. Martin Mihál 

Výpomocný duchovný: Stanislav Grešša

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Partizánske – mesto

Nám. SNP 949/20

958 01 Partizánske

 

t.č.: 038 / 7492 033

Mobil: 0907 816 303

E-mail: pe.mesto@fara.sk

qr-code

IČO: 31939503

DIČ: 2021210114

bankové spojenie: č.ú. 38516184/0900

Úradné a kancelárske veci vybavíte oslovením kňaza vo fare resp. v kostole po sv. omši.

 

mapa