Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Farnosť Oslany / Ľubianka

Farský administrátor: SDLic. Branislav Markovič

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Oslany

Nám. Slobody č. 583/20

972 47 Oslany

 

tel.: 046/ 549 11 18

e-mail: oslany@fara.sk

 

Farský kostol sv. Štefana, uhorského kráľa (1747)

Kaplnka Panny Márie na cintoríne (1872)

Kaplnka sv. Cyrila a Metóda (1923)

Obyv.: 2155 (r. k.: 1883)

rozloha farnosti: 25,15 km²

 

Filiálka: Ľubianka – Kostol Sedembolestnej Panny Márie (2005)

Obyv.: 137 (r. k.: 126)