Myšlienka týždňa: "Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“(Pápež František)

Farnosť Horná Ves / Radobica

Farár:  Mgr. Miroslav Hlaváčik

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Horná Ves

972 48 Horná Ves

 

tel.: 046/ 549 20 42

e-mail: horna.ves@fara.sk

 

Farský kostol Obrátenia sv. Pavla, apoštola (1837)

Kaplnka sv. Vincenta Ferrera

Obyv.: 992 (r. k.: 911)

rozloha farnosti: 30,02 km²

 

Filiálka: Radobica – kostol Božského Srdca Ježišovho (2001)

Obyv.: 618 (r.k.: 509 )