Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

Farnosť Partizánske – Šípok / Malé Uherce

Farský administrátor: Mgr. Bohumil Piešťanský, SDB

Kapláni:

Mgr. Róbert Flamík, SDB

Mgr. Jozef Kmec, SDB

Mgr. Peter Naňo, SDB

Penzionovaný: Ing. Vojtech Surový, SDB

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Partizánske – Šípok
Šípková 324/1, Malé Uherce

958 03 Partizánske 3

 

tel.: 038/ 740 09 33

web:  www.pcsipok.sk

e-mail: pe.sipok@fara.sk; partizanske@sdb.sk

 

Farský kostol sv. Tomáša, apoštola (2001)

Obyv.: 6304 (r. k.: 4950)

rozloha farnosti: 7,44 km²

 

Filiálka: Malé Uherce – Kostol sv. Anny (1719)

Kaplnka sv. Michala, archanjela (1905)

Obyv.: 696 (r. k.: 550)