Myšlienka týždňa: " Ruženec je strom života, čo kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých a udržuje pri sile zdravých." (Mikuláš IV.)

Farnosť Partizánske – Šípok / Malé Uherce

Farský administrátor: Mgr. Bohumil Piešťanský, SDB

     Kapláni: Mgr. Róbert Flamík, SDB
                    Mgr. Jozef Kmec, SDB

    Penzionovaný: Ing. Vojtech Surový  

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Partizánske – Šípok

Šípková 324/1, Malé Uherce

958 03 Partizánske 3

 

tel.: 038/ 740 09 33

web:  www.pcsipok.sk

e-mail: pe.sipok@fara.sk; partizanske@sdb.sk

 

Farský kostol sv. Tomáša, apoštola (2001)

Obyv.: 6304 (r. k.: 4950)

rozloha farnosti: 7,44 km²

 

Filiálka: Malé Uherce – Kostol sv. Anny (1719)

Kaplnka sv. Michala, archanjela (1905)

Obyv.: 696 (r. k.: 550)