Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

Sestry Vykupiteľky

Od 1.novembra 2013 v našej farnosti pôsobia rehoľné sestry z kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (SDR).

Momentálne vo farnosti pôsobia tri rehoľné sestry:.  sr. Anzelma, sr. Jána Pavla a sr. Pia. Sestry bývajú v našom farskom objekte na ul. Škultétyho 170/4. Pôsobia v Oáze medzi bezdomovcami, opustenými deťmi matkami a starými ľuďmi a chorými v domove.

 

logoLogo:

Línie kríža nie sú úplne uzavreté.

Tým je vyjadrené to, čo sv. Pavol píše v liste Kolosanom 1,24: “ …na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.“

Dva v sebe sa prelínajúce kruhy poukazujú na Božskú a ľudskú prirodzenosť nášho Vykupiteľa.

„I náš život musí byť založený na utrpení

a zmŕtvychvstaní Vykupiteľa.“

 

 

 

 

matka_alfonzaMatka Alfonza Mária

Alžbeta Eppinger

(* 9. 9. 1814 – † 31. 7. 1867)

zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

 

 

Ďalšie informácie na stránke www.sdr.sk