Myšlienka týždňa: "Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! (sv.Bernard)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 10/2019
(vychádza v nedeľu 01.12.2019)

Kristus Kráľ – zvrchovaný Pán nad všetkými politickými režimami

 

Od dvadsiatych rokov XX. storočia slávi cirkev sviatok Krista Kráľa. Ustanovil ho v dobe silnejúcej sekularizácie pápež Pius XI. ako deň, ktorý má pripomínať zvrchovanosť Kristovej vlády nad politickými režimami.

Vo vzťahu k červenej a hnedej totalite nenechával Pius XI. nikoho na pochybách, že obe tieto ideológie sú novodobými formami pohanstva a nie je medzi nimi zásadný rozdiel.

Komunizmu vyčítal nielen jeho antisemitizmus, ale popieranie ľudskej slobody vôbec, nacizmus následne hlavne ako rasovú politiku. Celkom jednoznačne sa preto postavil za prenasledovaných Židov a v tomto zmysle poúčal tiež katolíkov: „Nie, antisemitizmus je nezlučiteľný so vznešenou myšlienkou, že Abrahám je náš patriarcha a praotec. Je to hnutie, v ktorom katolík nemá čo hľadať! Skrze Krista a v Kristovi sme aj my duchovní potomkovia Abraháma. Všetci sme teda semiti!“ napísal rok pred začiatkom druhej svetovej vojny a pár mesiacov pred svojou smrťou.

Bolo by to však príliš zjednodušujúce, keby sa sviatok Krista Kráľa vymedzoval iba voči vonkajšiemu ohrozeniu cirkvi. Oproti dobe Pia XI. dnes nečelíme len prenasledovaniu, ale tiež zosvetšteniu samotnej cirkvi. Tento sviatok nie je iba podnetom k vytrvalému odporu voči vnútorným nepriateľom, ale aj mementom, aby sa cirkev vzoprela vnútornému drobeniu – takýto pohľad na tento sviatok je dnes obzvlášť aktuálny. „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet,“ hovorí Ježiš. Toto je to jediné, o čo sa môže cirkev oprieť.

Kristovo vládnutie nie je z tohto sveta, nepresadzuje sa násilím, prefíkanosťou ani akýmkoľvek ľudským výkonom. Rastie zvoľna ako horčičné zrnko. Ježišovo kráľovstvo sa v tomto svete preukazuje neokázalou službou, umývaním nôh tým, ku ktorým v Kristovom mene prichádzame, a v neposlednej rade – nasledovaním. Je vždy aktivitou zhora, žiadnym nárokom. A zároveň zacielením: Ježiš Kristus – náš Pán a Kráľ – je cieľ ľudských dejín, bod, v ktorom sa zbiehajú túžby dejín a civilizácie.

Sviatok Krista Kráľa vracia aj kresťanov 21. storočia v našej zemi k znovuobjaveniu autority toho, ktorý napriek dramatickému vývoju posledných desaťročí zostáva tou jedinečnou a nikým neprekonateľnou cestou, pravdou a životom. Aj keď sa zdá, akoby nič vyššieho nad nami neplatilo, i keby naše technické a materiálne možnosti presahovali akékoľvek sny predchádzajúcich generácií, kristologický výklad dejín i našich životov sa napriek tomu všetkému preukazuje ako vôbec to najhlbšie a najpevnejšie, na čom sa dá dnes a aj v budúcnosti stavať. Či už v našom osobnom, alebo verejnom živote.

Martin Mihál, kaplán

Aktuálne číslo časopisu ->