Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 05/2020
(vychádza v nedeľu 6.9.2020)

Sociálny či elektronický systém môže byť hriešny

V čase súčasnej pandémie rastie osveta a zároveň táto osveta sa aj zlepšuje a je zrozumiteľnejšou okolo otázky sociálneho systému, ktorý môže byť hriešny. V čom hriešny? Napríklad v tom, že necháva nechránený priestor na sociálnych sieťach na vytvorenie sociálnych bublín, ktoré sú vyložene škodlivé. Pritom sociálne siete vytvárajú pre celé generácie určitú formu elektronického života, ktorý človeka vovedie do virtuálnej pasce. Ak veľakrát napríklad kliknete na príspevok o včelách, nikde popritom nemusíte ani napísať, že sa zaoberáte včelárstvom, lebo prevádzkovateľ tejto služby to vie o vás vyčítať z vašich kliknutí. Totiž každý pohyb na internete, ba dokonca i obyčajný pohyb myšou zostane niekde uložený – zaznamenaný… V čase pandémie je veľkým prínosom teda osveta a tá aj rastie a s ňou súvisiace nabádanie k opatrnosti a kritickému mysleniu, aby nás v tomto prípade hriech elektronického systému nepohltil.

Veľmi nám rastie osveta dokonca okolo obchodovania s ľuďmi. Hlavne ženy a deti sa stávajú predmetom tohto hnusného obchodu. Dnes v čase pandémie proti tomuto obchodu vystúpila konfederácia katolíckych charít (Caritas Internationalis), ktorá uviedla to, čo rozvinula správa OSN, že cca 40 miliónov v celom svete je týchto obetí a každou štvrtou obeťou v rámci Európy je dieťa a dve z troch obetí sú ženy a dievčatá… Trvalo desať rokov, než sme mohli o tom čítať a verejne hovoriť. Pandémia Covid dala tejto téme zelenú a osveta rastie…

A môžeme v týchto osvetou zobudených témach v čase pandémie pokračovať. Použili sme len dva okruhy, ale je ich viac.

Čo z toho vyplýva!? Drastických tém v čase pandémie, ktoré odkrývajú rozličný hriech sociálneho systému, je veľa. A máme čas o nich zrazu hovoriť. Oboznamovať sa s nimi a hľadať riešenie na ich prekonanie a odstránenie zo spoločenského života. V takejto nemravnej bubline sa totiž ťažko žije. Pričom práve pandémii vďačíme za to, že o tom hovoríme. Pandémia nie je len upozornenie na reálnu infekciu, ale aj časom, kedy rastie osveta, čo s tým robiť. Rastie v tomto čase pandémie priam nutnosť vypestovať si dobré a bezpečné zvyky, ktoré sa pre nás stanú dobrou cestou.

Za to sa chcem s vami modliť a o to sa snažiť.

 

Vladimír, dekan

Aktuálne číslo časopisu ->