Myšlienka týždňa: „Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 03/2020
(vychádza v nedeľu 01.03.2020)

Pôst ako čas nadobúdania stálosti a vytrvalosti

Diabol sa často tvári ako ten, ktorý si myslí, že mu patrí svet. Manipuluje človeka a núti ho, aby plnil jeho úlohu. Diabol dokonca Ježiša núti, aby sa správal podľa istých vzorcov… „Urob z kameňov chleby…, skoč z vysokého brala a nezabi sa…“ Skrátka diabol aj Ježiša núti robiť zázraky, základný vzorec jeho božstva… Dáva Ježišovi pocítiť svoju nadvládu. Je to diabolské pokušenie.

Začíname pôstne obdobie a toto pokušenie si máme všímať aj my. „Buď zbožný, aby si zbožnosť dokazoval… Alebo buď pokorný, aby si si niečo zaslúžil práve pokorou…“ Práve v týchto a im podobným chvíľam zažívame diabolské pokušenie a manipuláciu, ktorú je potrebné odmietnuť. Prečo? Lebo pravá zbožnosť je hladná po Božom slove. Nehľadá výhody. Pravá zbožnosť je odvážna ako jasné áno, ktoré aj áno je; je ako jasné nie, ktoré aj nie je. Nepokoruje sa pred nikým, ale skláňa sa jedine pred Bohom. A o to sa usilujeme v čase pôstneho obdobia. Vybudujeme takto v sebe stálosť a vytrvalosť, ktorá tak silne charakterizuje ľudí – kresťanov rozličných dejinných období.

V modlitbe spolu s vami Vladimír

Aktuálne číslo časopisu ->