Myšlienka týždňa: "Mária, Božia Matka, pros za nás hriešnikov a veď nás po ceste, ktorá vedie do neba. " (Pápež František)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 06/2020
(vychádza v nedeľu 4.10.2020)

Milí čitatelia,

Ako mnohí z vás vedia, mesiac október je úzko spájaný s našou nebeskou Matkou, ktorá starostlivo a nežne bedlí nad nami všetkými. A práve jej náručie, prinášajúce pokoj a ochranu, je v tomto období strachu a neistoty hodné zastavenia sa a poďakovania za to, že je pre nás darom. Jej ruky, ktoré dvíhali niekoľkokrát zo zeme, ošetrovali zranenia; nohy, ktoré kráčali po tejto zemi s očami upretými do výšav; jej srdce, pokojné, vnímavé, tiché a predsa jednoduché, jej oči, ktoré s láskou pozerajú na svet a nezatvárajú sa pri pohľade na ťažkosti. Jednoducho Ona, dar starostlivej matky a príklad úplne odovzdaného a svätého života, bez ohľadu na plnenie vlastných predstáv a túžob. A ani v čase koronavírusu Matka nezatvára svoje oči, neprestáva pomáhať a dvíhať zo zeme, neprestáva sprevádzať a pretvárať aj náš život, aby bol darom pre iných. Aj v ťažkej chvíli teda nachádzame opateru a pokoj, nachádzame Matku, tichú a pokornú služobnicu Pána. Je však dôležité myslieť aj na opatrenia, ktoré sú prejavmi zodpovednosti a starostlivosti nielen voči sebe samému, ale aj voči ostatným.

vdp. Matej Izrael, kaplán

 

Aktuálne číslo časopisu ->