Myšlienka týždňa: "Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! (sv.Bernard)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 01/2020
(vychádza v nedeľu 05.01.2020)

Jasličky – betlehem v čase Vianoc

 

Na začiatku adventu pápež František poslal do Izraela dar. Bola to relikvia, ktorá pochádzala z časti Ježišových jasličiek. Tieto boli uložené v jednom z rímskych chrámov až do tohto dňa spomínaného posielaného daru do Izraela… S relikviou akoby sa vrátili jasličky do Betlehema v Izraeli, kde sa narodil Ježiš z Nazareta. Tam budú vystavené v kostole sv. Kataríny, ktorý spravujú františkáni. Pri tejto príležitostí pápež František napísal aj List o význame Ježišových jasličiek. Zverejnil ho na prvú adventnú nedeľu a reaguje v ňom na rok 1223, kedy sv. František Assiský v stredotalianskom meste Grecciu vytvoril prvý živý Betlehem. Pripravil ho s ľuďmi pred skaliskom v Grecciu, ktoré pripomínalo ako jaskyňa jaskynku v Betleheme, kde sa narodil Ježiš, teda miesto, ktoré sv. František navštívil pri svojej púti do Svätej zeme. Jeden z prvých životopisov tohto svätca uvádza, že na mieste, kde boli jasličky sa objavuje kňaz a slúži v jasličkách sv. omšu. Legenda uvádza, že po jej odslúžení v spomínaných jasličkách sa zjavuje Dieťa Ježiš. Ľudia odchádzajú domov rozradostení a vzniká tradícia stavania betlehemov – jasličiek doma v rodine, v školách, firmách, mestách i obciach. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že tento apoštolský list o význame jasličiek pápež František podpísal po tichej modlitbe v jasličkovej jaskynke.

V zmysle spomínaného apoštolského listu od pápeža Františka, ktorý vrelo odporúčam prečítať si, chcem vám zaželať radosť z „podivuhodného znamenia vianočných Ježišových jasličiek…“ Ony sú drahé nášmu kresťanskému ľudu a nielen jemu. Nech v nás vyvolávajú úžas a evanjeliovú radosť z vtelenia Božieho Syna, ktorým je Ježiš.

Veľa radosti, šťastia a zdravia, Božieho požehnania a sily aj v novom roku 2020 vám v modlitbe vyprosuje

Vladimír, dekan

Aktuálne číslo časopisu ->