Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 04/2020
(vychádza v nedeľu 12.07.2020)

Naša inšpirácia od pápeža Františka v čase krízy, ktorú máme premáhať spolu

Dnes, po 90-tich dňoch, teda trojmesačnom núdzovom stave, ktorý sa skončil, ale neskončila sa kríza, dnes vieme, že nie naprogramovane, ale postupne všetko prežívame tak, aby sme tieto dni premáhali. Do tohto nášho stavu by som rád vložil tri inšpirácie od pápeža Františka:

1. Ľudstvo pred krízou bolo usporiadané, dokonalé, rozbehnuté, naškrobené… V podstate však veľmi nemocné, choré zvnútra, aj keď vonkajšie „pozlátko“ nič také nenasvedčovalo. V podstate ľudstvo bolo ako bohatá poľutovaniahodná chudinka, ako blázon z Felliniho „Cesty“.

2. Kríza, ktorú premáhame volá… „Vyjdi von!“ Kríza si totiž žiada dobré sprevádzanie. Bez takého dobrého sprevádzania sa môžeme stratiť, dostať sa do dezorientácie v čase krízy. To by bolo veľmi nebezpečné. Do krízy sa nesmieme vydať sami. Uzavrieť sa do svojej individuality znamená stratiť zmysel toho, čo máme riešiť. Vyzniem ako Dostojevského Idiot. Život stratí na kráse. Otupíme v samote.

3. Premáhanie krízy má preniknúť nie len hlavu, ale aj telo. To nás vychováva. Aj zvnútra, aj zvonku. Načúvame nielen svojmu srdcu, ale aj vonkajšiemu svetu, do ktorého sme poslaní. Ak nemáme otvorené ucho, nepočujeme. Zmysel vecí nepochopíme. Tu nejde o to, aby sme vedeli, čo sa deje, ale aby sme tomu rozumeli. Aby sme boli ľuďmi kultúry. A to nás vychováva. Kríza nás potom nedeptá, ale kultúrne v nej rastieme.

V tejto našej kríze svet prežíva stratu kultúry, lebo stratil zmysel. Konzum je fuč a s ním aj pomýlený rozum pred krízou. K životu sa však hlási vďačnosť, zmysel vecí a ich krása, ktoré sa dosahujú a rozsievajú dokonca s úsmevom len vtedy, ak kráčame ruka v ruke jeden vedľa druhého v čase krízy a premáhame ju spolu. O to prosím Pána a za to sa spolu s vami modlím.

Vladimír, dekan

Aktuálne číslo časopisu ->