Myšlienka týždňa: "Najlepšia modlitba, ktorou môžeme uctievať Pannu Máriu a zaslúžiť si od nej milosti, je ruženec." (Lev XIII.)

Opekačka s deťmi 2011