Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Požehnanie obnovenej krížovej cesty v Partizánskom

Kvetná nedeľa – 9.4.2017