Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

V Partizánskom sa konala prvá tryzna za hriechy voči nenarodeným

Bratislava 1. 7. 2019/ V Partizánskom sa posledný júnový piatok konala prvá kajúcna tryzna za nenarodené deti. Mala charakter verejného odprosenia za hriechy voči nenarodeným deťom na mestskom cintoríne Šípok.

„Pokánie je najlepším začiatkom pre to, aby sa mohla zmeniť situácia nenarodených a postoj verejnosti k nim. Iste je dôležité osobné pokánie, ale nemenej dôležité je tiež urobiť ho verejne. Verejne, lebo ho prednášame za mnohých a odprosujeme mnohých. Preto sme sa rozhodli počas prípravy Národného pochodu za život pripraviť podklad pre verejné odprosenie za hriechy voči nenarodeným deťom a podnietiť miestne komunity k ich uskutočneniu. Veď len za minulý rok sa v dôsledku umelého potratu nedožilo svojho narodenia vyše 6000 ľudských bytostí, od roku 1956 je to už jeden a pol milióna nenarodených detí,“ hovorí Marek Michalčík, hlavný zodpovedný za prípravu pochodu.

V Partizánskom sa na cintoríne zhromaždili svetské i cirkevné autority, aby odprosovali za svoje hriechy i za hriechy predkov. „Prítomných privítal dekan Vladimír Farkaš. Po čítaní biblických textov predniesla slová pokánia Štefánia Sklenárová, kazateľka evanjelickej cirkvi metodistickej. Zástupcom svetských autorít na verejnom odprosení bol primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý v príhovore pripomenul postoj vďačnosti za každé počaté dieťa. V závere prítomných požehnali duchovní troch cirkví pôsobiacich na území mesta,“ uviedol jeden z účastníkov tryzny a člen prípravného tímu Národného pochodu za život Dušan Škurla.

Kajúcna tryzna za nenarodené deti má charakter spoločného a verejného odprosenia. Organizátori Národného pochodu za život pozývajú aj ďalších záujemcov, aby pripravili vo svojich obciach a mestách podobné podujatia. Základné informácie, ako to môžu urobiť, je možné nájsť na stránke https://pokanie.pochodzazivot.sk/

Zdroj: www.pochodzazivot.sk