Myšlienka týždňa: " Ruženec je strom života, čo kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých a udržuje pri sile zdravých." (Mikuláš IV.)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Mimoriadny misijný mesiac október 2019. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

Ružencová Panna Mária

Modlitba ruženca patrí v kresťanskom novoveku medzi najrozšírenejšie modlitby rímskokatolíckej cirkvi. A napriek svojej dĺžke a napriek rozličným námietkam patrí aj medzi najobľúbenejšie pobožnosti. Ruženec

Čítajte ďalej

Posvätný ruženec

je jednou z foriem udomácnenia sa Krista v našich rodinách. Je malou evanjelizáciou rodiny s veľkými dôsledkami. Pomôže vniesť svetlo evanjelia do rytmu každodenného života

Čítajte ďalej

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 08/2019 (vychádza v nedeľu 06.10.2019) Ružencová Panna Mária Mesiac október je od konca 19. storočia pápežom Levom

Čítajte ďalej