Myšlienka týždňa: "Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním." (1 Sol 4, 14)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Sviečka za nenarodené deti 2019

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 09/2019 (vychádza v nedeľu 03.11.2019) Nedeľa stanovená na oslavu Božieho slova Pápež František vydal 30. septembra list,

Čítajte ďalej

Pokrstení a poslaní

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Čítajte ďalej

Ružencová Panna Mária

Modlitba ruženca patrí v kresťanskom novoveku medzi najrozšírenejšie modlitby rímskokatolíckej cirkvi. A napriek svojej dĺžke a napriek rozličným námietkam patrí aj medzi najobľúbenejšie pobožnosti. Ruženec

Čítajte ďalej

Posvätný ruženec

je jednou z foriem udomácnenia sa Krista v našich rodinách. Je malou evanjelizáciou rodiny s veľkými dôsledkami. Pomôže vniesť svetlo evanjelia do rytmu každodenného života

Čítajte ďalej