Myšlienka týždňa: "Nie je možné, aby oheň horel vo vode. Nie je možné pokánie bez pôstu.“ (sv. Ján Zlatoústy)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Živý prenos svätých omší z nášho kostola môžte sledovať na ekostol.sk

Pastiersky list

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva Drahí bratia a sestry, v našom živote sú vzácne výročia,

Čítajte ďalej

Betlehemské svetlo

Priniesť si domov Betlehemské svetlo bude možné 24.12.2020 v priebehu celého dňa.