Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Živý prenos svätých omší z nášho kostola môžte sledovať na ekostol.sk

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 04/2020 (vychádza v nedeľu 12.07.2020) Naša inšpirácia od pápeža Františka v čase krízy, ktorú máme premáhať spolu

Čítajte ďalej

Zoslanie Ducha Svätého

Svätodušná nedeľa je druhým najvýznamnejším sviatkom liturgického roka – prvým je Veľká noc – a nastáva 50 dní (7 týždňov) po Veľkej noci (najskorším možným

Čítajte ďalej

Modlitba k Duchu Svätému

Klaniam sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti rovnako pochádzaš od Otca i Syna. Zvelebujem Ťa, Tešiteľ môj, ktorý si zostúpil na apoštolov v podobe

Čítajte ďalej

Modlitby v čase

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe v našej úzkosti. Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale aj nemohúcnosť. Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si Všemohúci. Ty, jediný

Čítajte ďalej

Pôst a pôstne obdobie

Pod slovom „Veľký pôst“ rozumieme čas od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Tento čas zahrňuje štyridsať všedných dní a šesť nedelí. Avšak Cirkev nikdy na

Čítajte ďalej