Myšlienka týždňa: "Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! (sv.Bernard)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Sviečka za nenarodené deti 2019

Advent

Prvou adventnou nedeľou začína obdobie adventu. Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha,

Čítajte ďalej

Vianočné zamyslenie

„Vianočné tajomstvo nám hovorí, že niekto predal všetko, čo mal, a kúpil túto zem. V malej neznámej dedinke Betlehem kúpil Boh túto zem. „A Slovo

Čítajte ďalej

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 10/2019 (vychádza v nedeľu 01.12.2019) Kristus Kráľ – zvrchovaný Pán nad všetkými politickými režimami   Od dvadsiatych

Čítajte ďalej

Pokrstení a poslaní

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Čítajte ďalej