Myšlienka týždňa: "Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“(Pápež František)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Synoda: Za Cirkev synodálnu, počúvajúcu a blízku

Živý prenos svätých omší z nášho kostola môžte sledovať na ekostol.sk

Štvrtá adventná nedeľa

Boh oslovuje (Lk 1,26-38) Otvorme sa Dieťaťu Ježiš skôr, ako si pripomenieme jeho narodenie, skrze jeho matku, Pannu Máriu. Rok čo rok prežívame tieto predvianočné

Čítajte ďalej