Myšlienka týždňa: " Ruženec je strom života, čo kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých a udržuje pri sile zdravých." (Mikuláš IV.)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Mimoriadny misijný mesiac október 2019. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

Jednoduchý plán na advent

Šesť modlitbových návykov, ktoré nám pomôžu prijať Ježiša do svojho srdca i rodiny Mike Aquilina 1. Chodievajte na svätú omšu častejšie. Popremýšľajte, či si nenájdete

Čítajte ďalej