Myšlienka týždňa: "Ježiš, čo Ťa urobilo takým malým?" "Láska"! (sv.Bernard)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Farnosť Partizánske-mesto pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na oslavu Božieho slova pri slávnostnej sv. omši na sviatok sv. Jána, evanjelistu, ktorá sa uskutoční dňa 27.12.2019 o 18.00

Pokrstení a poslaní

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Čítajte ďalej

Ružencová Panna Mária

Modlitba ruženca patrí v kresťanskom novoveku medzi najrozšírenejšie modlitby rímskokatolíckej cirkvi. A napriek svojej dĺžke a napriek rozličným námietkam patrí aj medzi najobľúbenejšie pobožnosti. Ruženec

Čítajte ďalej

Posvätný ruženec

je jednou z foriem udomácnenia sa Krista v našich rodinách. Je malou evanjelizáciou rodiny s veľkými dôsledkami. Pomôže vniesť svetlo evanjelia do rytmu každodenného života

Čítajte ďalej