Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Sviečka za nenarodené deti 2019

Každoročná kampaň Fóra života. Vďaka dobrovoľníkom si aj Vy môžete kúpiť sviečku. Jej kúpou podporíte projekty konkrétnej pomoci (Zachráňme životy, Centrum konkrétnej pomoci Femina – Levice, Prešov, Snina), vzdelávací projekt Tlakový hrniec, realizáciu samotných kampaní Sviečka za nenarodené deti a Deň počatého dieťaťa.

Sviečky každoročne v čase Pamiatky zosnulých (2.11.) zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo spontánne alebo zamĺknuté potraty vrátane mimomaternicových tehotenstiev. V čase Pamiatky zosnulých chceme špeciálne myslieť na tieto ženy a deti, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli narodiť. Zároveň hovoríme o možnostiach, ktoré sú alternatívou voči umelému potratu.

Základ kampane je postavený na dobrovoľníkoch a ich činnosti. Kampaň Sviečka za nenarodené deti dlhoročne motivuje k dobrovoľníctvu a prináša priestor na jeho konkrétnu realizáciu. Kampaňou ale dobrovoľníctvo vo Fóra života nekončí – dobrovoľníci sú pozvaní zapojiť sa do projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, v ktorom sieťujeme pomáhajúce organizácie, odborníkov a dobrovoľníkov po celom Slovensku.

Bližšie informácie o kampani, ako aj miesta, kde je možné zakúpiť sviečky nájdete na stránke:
https://sviecka.forumzivota.sk/