Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Vianočné zamyslenie

„Vianočné tajomstvo nám hovorí, že niekto predal všetko, čo mal, a kúpil túto zem. V malej neznámej dedinke Betlehem kúpil Boh túto zem. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14). Narodil sa na nej ako mnoho iných detí tejto zeme. Dojčený na prsiach matky, zavinutý do plienok. Neskôr sa naučil chodiť a hovoriť, nechá sa voviesť do Tóry – do knihy zákona židovského náboženstva. Bude milovaný i nenávidený, pohostený i vylúčený na okraj, pomazaný i bičovaný. Bude plakať i smiať sa, poslúchať svojich rodičov i robiť im starosti ako každé ľudské dieťa. Bude Boha volať svojim Otcom, zakúsi jeho útechu, ale bude k nemu volať aj vo svojej núdzi a strachu.

Môže toto byť Boh? „To je nezmysel“, hovorí rozum. „To je smiešne“, hovorí hrdosť. „Nie je to nič iné ako bolesť“, hovorí strach. „Je to ľahkomyseľnosť“, hovorí opatrnosť. „Je to nemožné“, hovorí skúsenosť. „Nech je to čokoľvek“, hovorí láska.

A hovorí to aj všemocná i bezmocná Láska v Betleheme.

Láska neúčtuje, nepočíta, nešpekuluje. Láska sa nepýta, či to vychádza, či sa to oplatí, čo tým získam, čo z toho budem mať. Neodvoláva sa na moju minulosť, moje porážky, moje zlyhania. Hľadá toho druhého. Ide za strateným. Nech sa deje, čo sa deje, hovorí láska, hovoria Vianoce“.

Mons. Viliam Judák: Jezuliatko prichádza, SSV, Trnava, 2018, s. 83.
Zdroj: www.biskupstvo-nitra.sk