Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Vianočné oslavy nemusia trvať len tri dni

Nepremárnite tento rok obdobie sviatkov. Vychutnajte si ho!

Julie Waltersová

Vianočné stromčeky sa objavujú krátko pred Štedrým dňom a miznú hneď po Troch kráľoch, ba niekedy aj skôr. A predtým sme celý Advent zavalení upratovaním, nakupovaním… Mnohé rodiny sú z tohto zimného predsviatočného zhonu unavené. Preto radšej prežívajú Advent i Vianoce tak, ako nám to predkladá Cirkev – po štyroch týždňoch prípravy nasledujú dva týždne osláv Ježišovho narodenia.

Amy Horlanderová, matka piatich detí, vysvetľuje: „Keď som bola dieťa, na Štedrý večer sme rozbalili darčeky a všade okolo nás sa nahromadili hŕby dokrkvaného baliaceho papiera. A potom už nič – bolo po Vianociach. Karol a ja sme chceli, aby naše deti prežívali Vianoce ako obdobie, ktorého stredom je Kristus. Teda nielen ako jeden deň, keď sa rozdávajú darčeky. Preto sme sa rozhodli prežívať Advent a dva vianočné týždne ináč.“

Pripravte si srdcia

Horlanderovci sa púšťajú do prípravy na Vianoce v Prvú adventnú nedeľu, keď sa začína nový cirkevný rok. Nasledujúce štyri týždne sa sústreďujú na adventné očakávanie, až pokiaľ pred Vianocami nepostavia vianočný stromček.

V našej rodine udržiavame adventné zvyky, ktoré sme intenzívnejšie prežívali s blížiacim sa Vianočným obdobím. Napríklad cez prvý adventný týždeň sme postavili stromček a používali ho ako Jesseho stromček s ozdobami predstavujúcimi Ježišových predkov; na Tretiu adventnú nedeľu sme pridali vianočné ozdoby. Na začiatku Adventu sme postavili betlehem s prázdnymi jasľami – znamenie prázdnoty života bez Krista. Troch kráľov sme umiestnili do rohov izby; v deň Vianoc ich deti začali posúvať bližšie k maštali, kam sa dostali v deň Zjavenia Pána.

Ľahko sa ujme aj zvyk adventného venca. Pár vetvičiek čačiny, štyri sviece a každodenná modlitba môžu v rodinu urobiť zázraky.

Na Vianoce si deti po omši a jedle rozbalia po dva malé darčeky, zvyčajne knihu a hru. Je to tichý rodinný deň čítania a spoločných hier. „Pomáha nám to sústrediť sa na dar Ježiša,“ hovorí Amy. Na večeru v ten deň je torta ozdobená jednou sviečkou pre Ježiša a jednou pre každého člena rodiny; všetci spievame „živió“ novonarodenému Kráľovi.

Každý deň v nasledujúcich dvoch týždňoch dostávajú deti u Horlanderovcov malý darček – či už ide o obľúbenú tyčinku, niečo na oblečenie, prekvapujúcu návštevu starých rodičov alebo rodinný výlet do detského múzea. Oslavovať dva týždne je náročné, preto Amy všetko zjednodušuje a vopred plánuje. Ak to časovo nezvláda, povie deťom o chystanom darčeku. Minulý rok čakali na izbovú škôlku (pozn. prekl.: je to detská hra), až kým nemala čas ju urobiť, a až do leta na akvárium. Na Tri krále, keď sa Vianočné obdobie končí, dostane každé dieťa trochu výnimočnejší darček.

Dva týždne sviatočných dní

Kristovo narodenie slávime až do sviatku Troch kráľov. Ponechajte výzdobu, pripravujte osobitné jedlá a počúvajte vianočné koledy. Oslovte aj iné rodiny a oslavujte spolu; veľmi to pomáha rodičom a deti sa lepšie zabavia.

A tu sú návrhy pre výnimočné dni v rámci tohto obdobia:

Štedrý večer a Narodenie Pána.

Spestrite si Štedrý večer španielskym zvykom nazývaným Las Pasadas (zo španielskeho slova znamenajúceho úkryt), ktorý predstavuje Svätú rodinu hľadajúcu prístrešie. Možno to urobiť takto: dve deti budú hrať Máriu a Jozefa. Ostatní v rodine budú hostinskí a rozídu sa do izieb, čakajúc za zatvorenými dverami, kým nezaklope „Mária“ s „Jozefom“. Každý hostinský ich pošle preč, ale pripojí sa k sprievodu. Posledný hostinský povie áno, sprievod prejde k jasličkám, do kolísky sa uloží Ježiško a prečíta sa príbeh o narodení.

Pokúste sa vybrať nejaký vianočný zvyk, ktorý vyhovuje vašej rodine. Keď u nás už bolo všetko pripravené, otec rodiny sa skryl niekde na chodbe a zazvonil na malom zvonci na znamenie, že Ježiško už prišiel. Všetci sme prišli spolu ku stromčeku (otecko, samozrejme, posledný), prečítali sme text Svätého písma o narodení Pána, otecko potom predniesol krátku ďakovnú modlitbu a pripomenul nám, že najlepším darom je Ježiš, ktorého čoskoro prijmeme v Eucharistii na polnočnej omši. A potom sme po večeri dlho do noci spievali koledy.

Poznám rodinu, v ktorej milujú hudbu. Pre nich slovo Vianoce znamená spievanie kolied v domove dôchodcov – skutkom vyjadrujú Ježišovu lásku.

26. decembra: Sviatok svätého Štefana. Tento sviatok sa toho roku neslávi, pretože pripadá na nedeľu. Avšak príbeh svätého Štefana, ktorý odpustil tým, čo ho ukameňovali, je vhodnou príležitosťou na rodinný rozhovor o odpúšťaní. Prečítajte si Štefanov príbeh (Skutky apoštolov 6–7) a rozhovor ukončite modlitbou o milosť, aby ste ako rodina žili v pokoji a láske.

Sviatok Svätej rodiny. Slávi sa prvú nedeľu po Vianociach, tento rok teda pripadá na 26. decembra. Povzbuďte deti, aby si pozorne vypočuli omšové čítania – Sir 3, 2–7. 12–14; Kol 3, 12–21; Mt 2, 13–15. 19–23 – a potom si o nich pohovorte pri spoločných raňajkách. Opýtajte sa, ako možno človeku prejaviť úctu. Poznám rodinu, kde sa dohodli, že sa budú vyhýbať kriku a nedorozumeniam, a to tak, že nebudú toho druhého obviňovať, kým neuvidia „brvno vo vlastnom oku“!

U nás sme v jeden rok začali požehnávať deti, keď sme ich ukladali spať. Keď vyrástli, jednoducho sme im dali krížik na čelo so slovami: „Nech ťa Boh požehná. Pokojné sny.“

27. decembra: Sviatok svätého Jána, apoštola. Ak máte malé deti, nech si zatvoria oči a ohmatajú si navzájom hlavu, nos, oči, ruky a nohy. Keď sa prestanú chichúňať, porozprávajte sa o dnešnom čítaní: 1 Jn 1, 1–4: „Čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života…“ Klaďte im otázky tak, aby prišli na to, že v čítaní sa hovorí o Ježišovi, s ktorým apoštoli jedli a ktorého sa dotýkali. Nosí niekto vo vašej rodine meno Ján? Dnešný deň patrí jemu! Vyberá si, čo bude na večeru.

28. decembra: Sviatok svätých neviniatok. Prečítajte si o betlehemských chlapcoch, ktorých si ctíme ako prvých mučeníkov pre Krista (Mt 2, 13–18). Sväté neviniatka sa stali zvláštnymi patrónmi mnohých kresťanov, ktorí sa angažujú v hnutí za život. Pouvažujte teda, čo by ste mohli ako rodina urobiť na pamiatku obetí potratov.

29. decembra: Spomienka svätého Tomáša Becketa. Tomáš bol pravou rukou kráľa Henricha II., neskôr ho menovali za canterburského biskupa. Ako biskup neváhal brániť práva Cirkvi proti kráľovi. Preto ho poslali do vyhnanstva, neskôr zavraždili. Dnes majú sviatok všetci Tomášovia, nech je to pre nich povzbudením k boju za spravodlivosť. Dohodnite sa na jednoduchej, konkrétnej rodinnej službe – dobrovoľná pomoc vo vývarovni alebo darovanie hračiek a oblečenia.

Silvester. Ak sa dá, prežite ho s inými rodinami. Pripravte večeru a zahrajte sa nejaké spoločenské hry. Prv než sa rozídete, spoločne sa pomodlite. Každý nech poďakuje za to, čím ho Boh v uplynulom roku požehnal.

1. januára: Slávnosť Panny Márie, Bohorodičky. Nezabudnite v tento deň na úctu k Božej Matke. Ukážte deťom nejaké ikony alebo iné obrazy Márie držiacej na rukách Ježiša. Pohovorte si o evanjeliovom čítaní (Lk 2, 16–21), ako Mária reagovala na udalosti okolo Ježišovho narodenia.

Ďalšie dobré nápady: v istej rodine si prezerajú fotografie z uplynulého roka a vkladajú ich do albumu. V inej domácnosti zase píšu rodinnú kroniku.

2. – 5. januára: Bazil Veľký, Gregor Naziánzsky patria medzi svätcov, ktorých si v týchto dňoch uctievame. Prečítajte si o ich živote.

6. januára: Slávnosť Zjavenia Pána. Na tento sviatok sa zvykne piecť tzv. „trojkráľový koláč“. U Racitiovcov pečú koláč s troma mincami ukrytými vo vnútri. Kto nájde mincu, celý deň nosí na hlave po domácky vyrobenú korunu. V našej rodine sa nám zapáčila myšlienka „koláča na večeru“ – pečie sa vo forme na bábovku, podáva sa so zmrzlinou a zdobí cukrovými „klenotami“ a  mnohými vecičkami ukrytými vo vnútri (porcie pre mladšie deti starostlivo sledujte, aby ste zabránili riziku udusenia). Fazuľka znamená výlet do prírody; hrášok, že budete princom alebo princeznou; náprstok krajčírkou; halier predstavuje chudobu; koruna bohatstvo; prsteň svadbu…. Ak nenájdete nič, je to znamenie, že Boh vás miluje – a ste blahoslavení, pretože nevidíte a veríte!

Kriedový nápis na vchodových dverách nám pripomína, že máme ako traja králi zjavovať Krista svetu. Sú to prvé dve číslice nového roku, začiatočné písmená troch kráľov (podľa istej tradície Gašpar, Melichar, Baltazár) a posledné dvojčíslie nového roku v takejto podobe: 20+GMB+05.

Kiež vám rodinné slávenie Vianočného obdobia pomôže uviesť do života modlitbu Cirkvi na slávnosť Zjavenia: „Pretože ste nasledovníkmi Krista, ktorý sa dnes zjavil ako svetlo žiariace v temnotách, nech vás urobí svetlom pre všetkých bratov a sestry.“

Zdroj: www.smn.sk