Myšlienka týždňa: "Ako kresťania by sme mali svojím životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégiom, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť." ( Pápež František )

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2023

Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17), taká je téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023, ktorú vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Dikastérium na podporu jednoty kresťanov. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sú už k dispozícii. Ich slovenský preklad prináša Konferencia biskupov Slovenska. K dispozícii sú na oficiálnej stránke www.kbs.sk (v časti Dokumenty – Ekumenické dokumenty – Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov (2023).

Tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa na severnej pologuli uskutoční v dňoch 18. -25. januára 2023. Tieto dni navrhol ešte v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

Zdroj: www.biskupstvo-nitra.sk