Myšlienka týždňa: "Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame, nás miluje a nikdy nás neopustí.“ (Pápež František)

Vianočné zamyslenie…

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí – v ten deň sú Vianoce.
Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce.
Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie – začínajú Vianoce.
Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť – vtedy sú na pochode Vianoce.
Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.
Keď si nájdeš čas vypočuť druhých – sláviš Vianoce.
Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť – teš sa, máš v duši Vianoce.
Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc v trpiacich, chorých a opustených – potom jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.
Keď sa včas spamätávaš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú poznámku – ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.
Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru – nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku – prežívaš s nimi Vianoce.
Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO, vtedy strhávaš nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ, aby nastali na celom svete Vianoce.
Keď svojím životom, svojimi skutkami, spievaš „Sláva Bohu na výsostiach“, vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.
Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záujmy, Vianoce od teba odišli, nie je miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom. Mária a Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde…?

„Nebojme sa žiť sny, o ktorých v dušiach snívame, pretože na svet prichádza Ten, ktorý nám pomôže vstať, ak pri žití svojich snov padneme k zemi.“ Krásne Vianoce.