Myšlienka týždňa: "„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“ (Sv. Ján Pavol II.)

Sviečka za nenarodené deti

Zapáľme tento deň Sviečku za nenarodené deti a takto si pripomeňme všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť.
Sviečku je možné zapáliť aj virtuálne na: www.sviecka.forumzivota.sk
Kampaň Sviečka za nenarodené deti môžete podporiť:
– zakúpením sviečky vo vybraných kamenných obchodoch alebo v eshopoch
– zapálením virtuálnej sviečky na www.sviecka.forumzivota.sk
– zaslaním darcovskej SMS správy na číslo 877 s textom DMS SVIECKA. Cena SMS: 2€
– alebo dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: SK2590 0000 0050 3335 7295
Ďakujeme všetkým za podporu!

Zdroj: www.forumzivota.sk