Myšlienka týždňa: "„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“ (Sv. Ján Pavol II.)

Betlehemské svetlo

Priniesť si domov Betlehemské svetlo bude možné 24.12.2020 v priebehu celého dňa.