Myšlienka týždňa: "Náš život sa stáva krásnym a šťastným, keď očakávame niekoho, kto je nám drahý a je pre nás dôležitý. Nech nám tento Advent pomáha, aby sa naša nádej premenila na istotu, že Ten, ktorého očakávame, nás miluje a nikdy nás neopustí.“ (Pápež František)

Návšteva Pápeža Františka – informácie k registrácii

Registrácia účastníkov
Ako isto viete, v piatok 13. 8. 2021 bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia. Dostanete sa k nej aj kliknutím na nasledujúci link (https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/), a potom kliknutím na odkaz pre jednotlivé podujatia v Prešove, Košiciach a v Šaštíne.

Prosíme Vás predovšetkým, aby ste v tomto období boli nápomocní ľuďom, ktorí sa chcú jednotlivých podujatí zúčastniť. Nie všetci sú zdatní v IT technológiách a v elektronickej komunikácii.

Skupinu za farnosť alebo spoločenstvo môže prihlasovať aj jedna osoba. Treba však dať pozor, všetky údaje pri registrácii musia prináležať konkrétnej osobe, až na e-mail, ten môže byť uvedený spoločný. Teda ak má skupina spoločného komunikátora, tá istá mailová adresa môže byť zapísaná v patričnej kolónke pri registrácii každého účastníka skupiny.

Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.

Pripomíname, že na podujatí sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej zaočkovanosti:
– očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky
– očkovaní v jednodávkovej schéme, 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu Janssen od
spoločnosti Johnson&Johnson)
– tí, čo prekonali COVID-19 v intervale maximálne do 180 dní, ak sú zároveň očkovaní 1. dávkou
+ 14 dní po podaní prvej dávky

Registrácia osobitných skupín
Pre osobitné skupiny ako sú kňazi, zasvätené osoby, VIP bude samostatná registrácia. Vzhľadom
na ich osobitnú funkciu, či službu na podujatiach, bude spustená neskôr.

Registrácia autobusov
Pripravuje sa aj formulár na registráciu autobusov pre jednotlivé podujatia. Aby ste sa vedeli na ňu
pripraviť, uvádzame údaje, ktoré budete pri registrácii autobusov potrebovať: ŠPZ – Meno
a priezvisko zodpovedného – Telefónny kontakt na zodpovedného – E-mail na zodpovedného –
Smer z ktorého autobus prichádza: Kúty, Borský Svätý Jur, Borský Mikuláš, Senica, Petrova Ves –
Počet účastníkov, čo privezie – Približný čas príchodu.

Registrácia dobrovoľníkov
Stále prebieha registrácia dobrovoľníkov, a preto sa aj teraz obraciame na Vás s prosbou o pomoc
pri ich hľadaní. Predovšetkým na stretnutie v Šaštíne. K registrácii dobrovoľníkov sa dostanete aj
prostredníctvom nasledujúceho odkazu (https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik).

ThLic. Martin Ďuračka, PhD