Myšlienka týždňa: "Povedzme Márii: sprevádzaj nás, nebeská Matka Vykupiteľa, počas celého roka, ktorý dnes začína. Vypros od Boha dar pokoja aj pre Svätú zem a pre celé ľudstvo. Svätá Bohorodička, oroduj za nás. Amen.“ (Benedikt XVI.)

OKTÓBER – MESIAC RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Slovko o posvätnom ruženci…

V Evanjeliu podľa sv. Lukáša je opísaná udalosť zvestovania a ten krásny pozdrav anjela Gabriela: „Zdravas ́, milosti plná, Pán s tebou. (…) Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.“ (Lk 1, 28.30-32) Práve táto biblická správa a ten anjelský pozdrav sa stal základom najkrajšej mariánskej modlitby „Zdravas ́, Mária“. Neskôr v 12. storočí sa vyvinula modlitba Svätého Ruženca z tzv. „ľudového žaltára“, pri ktorom sa namiesto 150 žalmov modlilo 150 Zdravasov. V 14. storočí boli Zdravasy zadelené do jednotlivých desiatkov. V 15. storočí sa pridalo ku každému desiatku tajomstvo z Ježišovho života na rozjímanie, a tak vznikol náš dnešný ruženec. Túto liturgickú spomienku Ružencovej Panny Márie zaviedol v Cirkvi svätý pápež Pius V. vo výročný deň víťazstva kresťanov v námornej bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa pripisuje zázračnej pomoci presvätej Bohorodičky, lebo ju vzývali modlitbou svätého ruženca. Modlitba ruženca nás všetkých veriacich kresťanov nabáda rozjímať nad životom Ježiša Krista, Božieho Syna, prostredníctvom jednotlivých tajomstiev radostného, svetleného, bolestného či slávnostného ruženca. Mnohí mariánski ctitelia z duchovných radov i laikov brali ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote kládli po svätej omši na prvé miesto. Veľký pápež bl. Ján XXIII.raz povedal: „Kňaz po breviári, laik po svätej omši má mať v rukách ruženec a zbožne sa ho modliť.“ Sám dal celej Cirkvi príklad, lebo sám sa denne modlieval celý vtedy ešte 15 desiatkový ruženec a to aj ako pápež. Nuž, obdivuhodné svedectvo! Modliť sa ruženec je veľký duchovný zážitok a dar. Mnohí svätci si ho obľúbili. Aj my sa ho máme radi a často modliť, lebo to od nás chce naša nebeská Matka, Ružencová Panna Mária. Ruženec je vlastne takou tou duchovnou zbraňouproti nepriateľovi našej duše, Diablovi a Satanovi. Využime túto duchovnú zbraň na bránenie sa proti pokušeniam zlého ducha a proti hriechom. Áno, do konca časov môžeme prostredníctvom Panny Márie adresovať Pánovi modlitby a prosiť ju, aby sa za nás prihovárala, lebo potrebujeme vzájomné modlitby, aby sme rástli vo viere. Liturgická spomienka na Ružencovú Pannu Máriu je v našej Cirkvi 7. októbra.

Zdroj: www.zsgmik.sk