Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Spevokol 2010

PENTACON DIGITAL CAMERA

Both comments and trackbacks are currently closed.