Myšlienka týždňa: "„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“ (Sv. Ján Pavol II.)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 

V roku 2019 presne 20. januára sme sa spoločnej bohoslužby a modlitby so spevokolom zúčastnili v evanjelickom kostole v Partizánskom. Tento rok máme možnosť úmysel si vzbudiť vo svojich príbytkoch.

V priloženom linku si môžete prečítať materiál k tohtoročnej téme.
https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2021.pdf

Od 18. do 25. januára 2021 sa koná už po vyše 110 rokov Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spája veriacich viacerých cirkví a kresťanských spoločenstiev. Tentoraz na tému: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15, 5 – 9).
Každý rok pripravuje tému iné spoločenstvo z inej krajiny, tohtoročnú vybrala mníšska komunita z Grandchamp vo Švajčiarsku, ktorú tvorí asi 50 sestier z rôznych cirkví a krajín. Téma vyjadruje povolanie spoločenstva k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi aj ľudskej rodine.