Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Zbory – Láskou nás prikrývaj

  logoVedenie OZ LAVÍNA Partizánske ďakuje všetkým nemenovaným jednotlivcom za ochotné srdce, pomocnú ruku a každý zlomok času bez nároku na finančnú odmenu pri organizovaní koncertu Projekt ZBORY – Láskou nás prikrývaj, ktorý sa za Vašej pomoci uskutočnil v nedeľu 19. 4. 2015 o 18:00 hod v Športovej hale v Partizánskom.

 


19.4.2015 ŠH Partizánske