Myšlienka týždňa: „Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Živý betlehem 2010