Myšlienka týždňa: ” Čo spravil Boh, aby si získal tvoje srdce? Zvolil si klince. " (Max Lucado)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Aby sme mohli pomáhať ešte viac stačia nám Vaše 2% z dane.

ĽUDOVÉ MISIE 18.-25.6.2017 farnosť Partizánske mesto

formats

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 4/2017 (vychádza v nedeľu 02.04.2017) Také veľké tajomstvo… Drahí čitatelia Pútnika! Blížime sa k sviatkom Veľkej noci

čítať ďalej…

formats

Plnomocné odpustky

Dňa 31. januára 2017 Apoštolská Penitenciária, dekrétom Najvyššieho Veľkňaza Františka a jeho otcovskou náklonnosťou, udelila k 150. výročiu “narodenia sa pre nebo” zakladateľky Alfonzy Márie

čítať ďalej…

Free hit counters