Myšlienka týždňa: „Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.“ (Ján Pavol II.)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

Stránka Konferencie biskupov Slovenska venovaná ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku

Detský prímestský tábor 2018 THE HOBBIT 2.-6. júla 2018

formats

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 06/2018 (vychádza v nedeľu 03.06.2018) Srdce Syna večného Otca Najčestnejší človek, ktorý kedy chodil po tejto zemi,

čítať ďalej…

formats

Pôstne zamyslenie…

Za jedným francúzskym farárom prichádzala neodbytná farníčka. Vraj sa jej zjavil Ježiš a chce, aby farár postavil kaplnku. Samozrejme, kňaz jej neveril. Aby ho presvedčila,

čítať ďalej…

Free hit counters