Myšlienka týždňa: ” Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier. " (Panna Mária vo Fatime)

Oznamy Rímskokatolíckeho farského úradu Božského Srdca Ježišovho Partizánske - mesto

100. jubileum FATIMA - letecký zájazd do Fatimy s o. Jankom Majerníkom s návštevou Coimbry a Porta

Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Nitre 5. júla 2017

formats

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 6/2017 (vychádza v nedeľu 04.06.2017) Duch Svätý – Otcov dar Drahí čitatelia Pútnika, pomaličky vyvrcholí veľkonočné obdobie.

čítať ďalej…

formats

Plnomocné odpustky

Dňa 31. januára 2017 Apoštolská Penitenciária, dekrétom Najvyššieho Veľkňaza Františka a jeho otcovskou náklonnosťou, udelila k 150. výročiu “narodenia sa pre nebo” zakladateľky Alfonzy Márie

čítať ďalej…

Free hit counters