Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Inštrukcie k niektorým pastoračným aktivitám v čase zákazu verejných bohoslužieb