Myšlienka týždňa: „Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Inštrukcie k niektorým pastoračným aktivitám v čase zákazu verejných bohoslužieb