Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Jednoduchý plán na advent

Šesť modlitbových návykov, ktoré nám pomôžu prijať Ježiša do svojho srdca i rodiny

Mike Aquilina

1. Chodievajte na svätú omšu častejšie.
Popremýšľajte, či si nenájdete čas a počas všedných dní v Advente za zúčastnite svätej omše spolu ako rodina.
Choďte na stránku www.dokostola.sk, aby ste našli rozpis bohoslužieb vo svojom okolí. Možno budete musieť zniesť trochu nepohodlia – skôr vstať, vzdať sa oddychovej činnosti alebo sa rýchlejšie najesť. Ponúknite túto obetu za svojho priateľa alebo člena rodiny, ktorý potrebuje Božiu pomoc.

2. Modlite sa spolu v rodine
Experimentujte a nájdite si spôsob, ktorý vám bude vyhovovať. Mnohé rodiny používajú adventný veniec pri spoločnej večeri alebo večernej modlitbe. Pre jednoduchý obrad pri adventnom venci môžete zapáliť sviecu (sviece), zaspievať „Príďže, náš milý Spasiteľ“ a prečítať si evanjelium dňa. Ďalší nápad na adventný čas: Použite adventný kalendár s biblickými veršami; každý deň v Advente si otvorte okienko a použite verš ako podnet na modlitbu a rozhovor. Alebo sa modlite pomocou stromu Jesseho: Každý deň v Advente zavesíte ozdobu, ktorá symbolizuje biblickú osobu alebo vec, ktorá súvisí s Kristovým príchodom a prečítate si príslušný biblický text.
A ešte jednoduchší nápad: Pomodlite sa rodinný ruženec. Keď sa budete modliť radostné tajomstvá, môžete si pripomenúť udalosti, ktoré viedli k prvým Vianociam na svete. Nemáte čas na celý ruženec? Pomodlite sa jeden desiatok. Mám priateľov, veľkú rodinu, ktorá sa na konci večere modlí jeden desiatok. Je to krátke a buduje to rodinnú jednotu a večer sa začína pokojne a usporiadane.

3. Počas dňa sa krátko pomodlite.
Krátke modlitby sú ideálne pri čakaní – na výťah, kým niekto zdvihne telefón, kým naskočí zelená, keď cestujeme domov z práce či zo školy. Vezmite si úryvok z Písma a pomodlite sa! Tu sú niektoré adventné modlitby, ktoré si môžete pripnúť na nástenku, dať na chladničku alebo vložiť do peňaženky či tašky. Používajte ich a naučte ich aj svoje deti.

„Pane, dokedy?“ (Ž 6, 3).
„Maranatha – príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22, 20).
„On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3, 30).
„Daj nám väčšiu vieru“ (Lk 17, 5).
„Pane, aby som videl“ (Lk 18, 41).

4. Spytujte si svedomie.
Každý večer si nájdite pár minút, aby ste osamote a v tichu prešli svoj deň pred Bohom. Pripomeňte si chvíle, keď ste zakúsili Božiu pomoc, milosrdenstvo a prítomnosť. Pozrite sa, ako dobre ste naplnili svoje povolanie, ako ďaleko ste sa dostali na ceste k cieľu. Počas Adventného obdobia sa môžete sústrediť na to, že budete rásť v určitej čnosti, ktorá súvisí s Adventom – pokoj, pokora, dobročinnosť. Nakoniec povedzte Bohu, že ľutujete svoje hriechy. (A samozrejme, ak je to potrebné, čo najskôr ich vyznajte pri spovedi.)
Svoje deti primerane ich veku učte, ako môžu využiť tieto tradičné prostriedky na to, aby sa priblížili k Ježišovi. Ponúknite im radu, ale nech sa sami rozprávajú s Duchom Svätým.

5. Postite sa.
Ježiš sa postil. Apoštoli sa postili. Vieme z Písma, že pôst je silná forma modlitby. Hoci Adventné obdobie je menej kajúce než Pôstne obdobie, adventný pôst je vhodný spôsob, ako môžeme prejaviť svoju túžbu, aby sa Božie kráľovstvo plnšie prejavilo v nás samých, v iných a vo svete.
Porozprávajte sa o tom s manželkou a deťmi a vyberte si spôsob pôstu počas tohto adventného času. Môžete sa rozhodnúť, že nebudete jesť medzi hlavnými jedlami. Môžete sa vzdať zákuskov. Môžete sa zriecť obľúbeného jedla alebo v určité dni nejesť mäso. Alebo sa môžete rozhodnúť, že sa budete postiť od televízie alebo internetu. Je dôležité, aby ste priniesli skutočnú obetu – takú, ktorú pocítite – a obetovali ju Bohu.

6. Nech je vaša rodina prístavom dobročinnosti.
Vyjadrite v skutočnom živote Božiu milosť a lásku, ktorú ste dostali pri modlitbe. Nech je cieľom vašej rodiny pristupovať jeden k druhému s mimoriadnym milosrdenstvom a láskavosťou. Niektoré rodiny toto rozhodnutie uskutočňujú tak, že si vyžrebujú mená a každý člen rodiny sa stane „adventným anjelom“ pre druhého člena. V tajnosti sa „každý anjel“ modlí a koná malé dobročinné skutky pre druhého; identita sa odhalí na Vianoce.
Ďalší nápad: využite Adventné obdobie ako čas na rozvíjanie dobročinného správania v reči. Ak má vaša rodina záporné zvyky – kričí, posmieva sa, obviňuje, je sarkastická, nachádza viny, ohovára, odvráva –, teraz je čas opäť získať stratenú pôdu!
A samozrejme, Advent i Vianoce sú tradičné obdobia na prejavenie lásky prostredníctvom pohostinnosti a dobročinných skutkov. Kresťan z tretieho storočia napísal: „Keď sa staráme o bezmocných, keď prejavujeme láskavosť, dostávame označenie v očiach mnohých našich protivníkov, ktorí hovoria: ‚Pozrite sa na tých kresťanov, ako sa navzájom milujú.‘“ Tento pozoruhodný opis Cirkvi ponúka ideál pre „domácu cirkev“, ktorou je naša rodina.
Pamätajte: Budú vedieť, že sme kresťania – nielen podľa svetiel stromčeka v okne, ale podľa lásky v našich srdciach, ktorá sa prejavuje v našej rodine.

zdroj: www.smn.sk